Vul een zoekwoord in:

Nieuwe KNB brochure 'Straatbaksteen kwaliteit ligt op straat'

Alles wat u altijd al had willen weten over straatbaksteen; precies dat  staat in de nieuwe KNB- brochure ‘Straatbaksteen, Kwaliteit ligt op straat’. De nieuwe uitgave is een gewijzigde herdruk van de 2005-brochure In verband met Straatbaksteen en belicht diverse thema’s die voor straatbaksteen van belang zijn.

De nieuwe brochure is bedoeld voor het grotere publiek maar ook beslissers bij gemeenten, landschapsarchitecten en scholen kunnen er hun voordeel mee doen. Aan bod komen thema’s als het waarom van straatbaksteen, aspecten van duurzaamheid en circulariteit, klimaatadaptatie, straatbaksteen in gebruik, assortiment en de kwaliteitseisen waaraan dit gebakken product moet voldoen. Mooie sfeerbeelden doen wat in teksten niet is te vatten.

Anders dan in de 2005-uitgave wordt in de nieuwe uitgave aandacht geschonken aan het vernieuwbare karakter van de grondstof klei en aan moderne eisen van duurzaamheid en circulariteit waaraan de gebakken straatklinker voldoet.

De brochure is alleen online beschikbaar. Download hier de brochure ‘Straatbaksteen Kwaliteit ligt op straat’.