Vul een zoekwoord in:

Koningin Beatrix bezoekt 60e KNB Nationaal Metsel- en Voegkampioenschap

Velp, 24 april 2012

Koningin Beatrix bezocht op dinsdagmiddag 24 april de finale van het 60e KNB Nationaal Metsel- en Voegkampioenschap. Deze jubileumeditie van het kampioenschap vond plaats op het terrein van De Meerwaarde in Barneveld.

Bezoek BeatrixDe koningin werd over het wedstrijdterrein rondgeleid door mr. Ewald van Hal, directeur KNB. Zij nam uitgebreid kennis van de werkstukken en sprak met alle wedstrijddeelnemers afzonderlijk, de leden van de vakjury en vertegenwoordigers van scholen en organisaties.
De jeugdige deelnemers gaven koningin Beatrix uitleg over hun vak. Profielen, metselverbanden, de rijke en de arme kant van een steen, vette en schrale specie, veilig werken, het kwam allemaal ter sprake.

Koningin Beatrix bleek goed op de hoogte van het metsel- en voegvak. Restauratiewerk en voegen kende ze van het werk aan het Koninklijk Paleis in Amsterdam op de Dam. Ze sprak met de deelnemers over de mogelijkheden om door te leren na het vmbo en benadrukte dat het belangrijk is om een vak te leren dat je leuk vindt.                          De koningin kijkt toe                                  

Aan het slot van haar bezoek ontving de koningin uit handen van dr. Dick Tommel, voorzitter van KNB, het eerste exemplaar van een boek dat ter gelegenheid van het jubileum is uitgebracht.

Klik hier voor een impressie van het bezoek van de koningin.