Vul een zoekwoord in:

Ambities duurzaamheid bouwkeramiek aangescherpt

Velp, 10 juni 2016

De Nederlandse bouwkeramische industrie zet in op een verdere reductie van de energie-inhoud van haar producten. Dat blijkt uit de gisteren in Amsterdam gepresenteerde Duurzaamheidsagenda van koepel Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek. KNB-voorzitter Dick Tommel: "Het is de derde agenda op rij wat goed illustreert dat het de sector menens is met een duurzame samenleving". Voor de nieuwste Duurzaamheidsagenda 2016-2018 putte de sector inspiratie uit het recente klimaatakkoord van Parijs.

Bestemd voor de Toekomst
De Duurzaamheidagenda 2016 - 2018 draagt het motto "Bestemd voor de Toekomst". Het illustreert dat de sector ook in de naaste toekomst een plek voor zichzelf ziet weggelegd. Dat heeft mede te maken met de winning van rivierklei. Dat is niet alleen een hernieuwbare grondstof, maar via de winning wordt ook concreet bijgedragen aan nieuwe natuur en een beperking van het risico van overstromingen. Hoeveel precies wordt berekend, waarmee de koppeling tussen kleiwinning en de maatschappelijke baten daarvan goed in kaart wordt gebracht.

Klimaatneutraal bakken 
Door innovatie in productietechnologie en productinnovatie wil de keramische industrie de energie-inhoud van haar producten verder verminderen. Die ambities zijn vastgelegd in de Routekaart 2030 Bouwkeramiek. Dat is het basisplan van de sector voor het substantieel terugdringen van het energiegebruik door innovaties in de oventechnologie. Tegelijkertijd zal studie worden gemaakt van de mogelijkheid om aardgas, noodzakelijke voor het keramisch proces, te vervangen door biogas. Op die wijze zou de sector in beginsel klimaatneutraal kunnen produceren.

Energiezuinige toepassingen en hergebruik
Energiezuinige gebouwen hebben de toekomst. De lange levensduur en een zeer lage onderhoudsbehoefte van keramische bouwproducten zorgen gezamenlijk voor gunstige economische- en milieuprestaties. De agenda voorziet in onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van bouwkeramiek in zeer energiezuinige gebouwen. Daarbij wordt ook gekeken naar hergebruik en recycling.

Ondertekening duurzaamheidsagenda