Vul een zoekwoord in:

Aanpassing systeem emissiehandel na 2020

Velp, 18 oktober 2016

Midden oktober stemde de Industriecommissie ITRE van het Europarlement over amendementen op voorstellen van de Europese Commissie voor aanpassing van het CO2-emissiehandelssysteem na 2020. Deze voorstellen zijn belangrijk voor leden van KNB, omdat ook installaties voor de productie van keramiek rechtstreeks onder dit Europese handelssysteem vallen.

Een gelijk speelveld, een gelijke behandeling van gelijke gevallen en het beperken van de administratieve lastendruk zijn de criteria waaraan KNB de nieuwe voorstellen toetst. In overeenstemming met de uitkomsten van deze toets informeerde KNB, en haar Europese koepel Cerame Unie, de betrokken Europarlementariƫrs.

Leden van ITRE werd gewezen op het belang van de keramische industrie voor de diverse Europese beleidsdoelen (werkgelegenheid, bijdragen aan energiebesparing andere sectoren, innovatiekracht) en de sociaal-economische betekenis van deze industrie in de Europese regio's. Verder zijn er processpecifieke kenmerken waarmee de voorstellen van de Europese Commissie  onvoldoende rekening houden. Na de stemmingen door ITRE volgen die begin december binnen Milieucommissie ENVI van het Europarlement waarna in februari 2017 een plenaire behandeling door het Europarlement plaatsvindt.