Vul een zoekwoord in:

30 oktober 2019: Branches voeren actie vanwege stikstof- en PFAS-impasse

Onder de slogan ‘Nederland staat op slot, politiek trek ’t vlot’ steunen meer dan 30 branche- en ondernemersorganisaties de landelijke actiedag op 30 oktober van de stichting Grond in Verzet. KNB is een van deze branches. 

KNB steunt het doel van de actie en staat achter het Manifest dat woensdag 30 oktober wordt aangeboden aan de verantwoordelijke ministers, de minister-president en provincie- en gemeentebestuurders. Klik hier voor de tekst van het Manifest.

Met de actie en het Manifest vraagt ook KNB aandacht voor de enorme schade van de stikstof- en PFAS-impasse.  De vergunningverlening in de bouw – en infrasector is grotendeels tot stilstand gekomen met name door plots veranderde regelgeving op het gebied van stikstof en PFAS. Huizen worden niet gebouwd, files worden niet aangepakt, grondwerk ligt stil en ook de plannen uit het Klimaatakkoord kunnen niet worden uitgevoerd. Zo ondervinden fabrikanten momenteel last van stilgevallen vergunningverlening voor aanpassingen in de fabriek. Meest belangrijk is dat de bouw- en infrasector (inclusief grondstofwinning en productie bouwmaterialen) economische klappen krijgt die ontstaan door onvermogen van overheden om een werkbare oplossing te vinden.

De actievoerders oen voorstellen om Nederland snel weer vlot te trekken, zodat projecten weer door kunnen, banen niet in gevaar komen en de energietransitie op snelheid kan komen.

Geen wegblokkades
Voor KNB is een belangrijke randvoorwaarde dat de actie woensdag publieksvriendelijk verloopt en niemand tot overlast zal zijn. dat betekent geen wegblokkades, maar wel een materiaalexpositie op het Haagse Malieveld om te laten zien welk soort werk momenteel allemaal stilligt.

Deelnemers wordt opgeroepen om naar de actie met het openbaar vervoer te komen of auto’s te delen. Ook wordt deelnemers gevraagd om hun beste beentje voor te zetten op de dag dat ze in Den Haag te gast zijn.

Download de slogans, het manifest of de speciale visuals
Ondernemers, branches maar ook het publiek kan terecht op een speciale actiepagina met allerlei actiemateriaal.

Journalisten kunnen bellen met Edwin van Scherrenburg, woordvoerder MKB-Nederland en VNO-NCW, 0630417005, scherrenburg@vnoncw-mkb.nl of Mieke Ripken, 06-11351727 of Niels Wensing, Woordvoerder, Bouwend Nederland 06 247 620 52.