Vul een zoekwoord in:

30 jaar MJA brengt keramiek forse energiebesparing

Na bijna 30 jaar rondde de sector keramiek in 2021 deelname aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiency definitief af. In 2021 vond de laatste jaarlijkse energiemonitoring over 2020 plaats en verscheen de eindrapportage.

Resultaat: in 30 jaar tijd daalde het energiegebruik in de
fijn- en grofkeramische
industrie met resp. 25% en 30%.

Sinds de start in 1993 passeerden drie generaties van een MeerJarenAfspraak energie-efficiency. Dit is een afspraak tussen overheid en industrie over energiebesparing en efficiencyverbetering, zowel in het proces als in de keten.

Bijna 30 jaar geleden tekenden de toenmalige keramische brancheverenigingen KNB, Nedaco en AVA, samen met NOVEM en het Ministerie van Economische Zaken de 1e generatie Meerjarenafspraken (MJA1). Deelname van keramische bedrijven aan de MJA was vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het energieconvenant leverde de bedrijven echter veel inzicht en kennis op evenals handelingsperspectief, binnen wettelijke kaders. De fijn- en grofkeramische bedrijven van toen namen allemaal deel en bleven dat ook doen toen in 2000 de volgende generatie (MJA2) van start ging, en in 2008 de 3e tevens laatste generatie (MJA3).

In de laatste MJA3-periode werd voor de fijnkeramische sector een procesefficiency­verbetering opgetekend van maar liefst 15,3% ten opzichte van referentiejaar 2005. De grofkeramische industrie noteerde in die periode een verbetering van de procesefficiency met 17,7%.

Door een nadruk sinds 2019 op emissiereductie boven energie-efficiency besloot het Rijk met de MJA-systematiek te stoppen. Tegelijk blijft deze naar mening van KNB actueel aangezien de keramische sector voorlopig nog geen zicht heeft op toepasbare en beschikbare duurzame alternatieven voor aardgas. Dit vraagstuk is overigens exemplarisch voor zgn. Cluster 6-sectoren. Dit zijn decentraal gevestigde, energie-intensieve industrieën die merendeels tot het MKB behoren.

Daarom bepleit KNB al langer maatwerk voor specifiek deze sectoren. Daar past de bewezen en bij ondernemers bekende systematiek van de MJA-convenanten bij. In een moderne jas, dat wel, als samenwerking van industrie en overheid gericht op verduurzaming van de processen: de MeerjarenAfspraak Verduurzaming (MEV).  

Meer informatie over de periode na het aflopen van de MJA vindt u op de website van RVO.