Afbeelding 7

Thema's

Straatbaksteen blijvend goed

Voor fabrikanten van straatbaksteen vormen duurzame grondstofwinning, energiebesparing en terugdringing van emissies al decennia lang belangrijke speerpunten. Duurzaamheid avant la lettre.

De industrie wil door onderzoek en informatieoverdracht de bewustwording over het duurzame karakter van straatbaksteen verder vergroten. De producten dragen namelijk op veel terreinen bij aan het verdergaande proces van 'duurzame ontwikkeling'. Hierin komen ecologische, economische en sociale belangen bij elkaar.

De duurzaamheidskwaliteiten samengevat

Straatbaksteen onderscheidt zich door het gebruik van een natuurlijke en zichzelf vernieuwende, lokaal beschikbare grondstof, een onweersproken levensduur zonder onderhoudsnoodzaak, non-toxiteit, kleurechtheid en vormvastheid. Bovendien is de mate van hergebruik van straatbaksteen zeer hoog en is het een waardevast product.

Bovenal is straatbaksteen mooi en vormt het de basis voor goede ontwerpen en een prettige en veilige omgeving met karakter en een hoge emotionele waarde. Straatbaksteen vormt het decor van ons dagelijks leven met een uitstekende gebruikservaring en toekomstwaarde, en dat al vele eeuwen lang.  Straatbaksteen is dus zowel in maatschappelijk als in feitelijk opzicht 'blijvend goed'.

Levenscyclus

Voor de duurzaamheidsprestaties van producten moeten alle stadia van de levenscyclus worden betrokken:

 • grondstofwinning en reserves
 • productieproces
 • de producten
 • ontwerp- en constructie
 • gebruiksfase
 • sloop, hergebruik en afvalfase 

Tien redenen waarom straatbaksteen 'blijvend goed' is

 1. Gemaakt van natuurlijke grondstoffen
 2. Klei, een ruim voorradige en hernieuwbare lokale grondstof
 3. Kleiwinning geeft nieuwe natuur en rivierveiligheid
 4. Hergebruik van reststoffen in de productie
 5. Prima machinaal te verwerken
 6. Uitstekende waterpasseerbaarheid voor afvoer oppervlaktewater
 7. Zeer lange levensduur, 125-250 jaar
 8. Voor een dierbaar landschap en een prettige leefomgeving
 9. Lage geluidsemissie
 10. Zeer hoge mate van hergebruik, ≥ 90%
 11. 'Beschermheer' van cultuurhistorische waarden, identiteit en karakter