Afbeelding 3

Thema's

Wienerberger

Wienerberger logo

 

Profiel

Wienerberger B.V. maakt onderdeel uit van de internationale beursgenoteerde Wienerberger A.G. in Wenen en is in Nederland de toonaangevende producent van keramische dakpannen, gevelbakstenen, straatbakstenen, keramische binnenmuurstenen en keramische raamdorpels. Keramische bouwmaterialen hebben een hoge functionaliteit en een zeer lange levensduur. Wienerberger denkt niet in keramische bouwmaterialen, maar in oplossingen voor keramisch bouwen. De veelzijdigheid van oplossingen in vormgeving, kleur en texturen van het keramisch bouwen spreekt internationale architecten en aannemers aan.

MVO

Wienerberger zoekt met respect voor natuur en mens naar een balans tussen People, Planet en Profit, de kernwaarden van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Al vele jaren besteedt Wienerberger extra aandacht aan het milieu en zorgt voor gezonde en veilige werkomstandigheden. Sinds vele jaren heeft Wienerberger haar organisatie gestructureerd volgens de internationale norm ISO 9001 en voert een groot aantal jaren dit certificaat.

De intensieve aandacht voor milieubewust ondernemen wordt onderstreept door de ISO 14001 certificering: de internationale standaard voor een goed milieumanagementsysteem.

In Nederland wordt voor de regionale afzetmarkt geproduceerd met gebruikmaking van lokale herwinbare grondstoffen. Sinds 1992 geeft Wienerberger uitvoering aan het plan 'Levende rivieren' van het Wereld Natuur Fonds bij de winning van klei in het rivierengebied.

De missie en visie van Wienerberger is vertaald in investeringen in producten, de productieprocessen en medewerkers. In de afgelopen jaren is het productieproces in de fabrieken aangepast en vernieuwd. Met als aandachtspunten minder energieverbruik gekoppeld aan de inzet van duurzame alternatieve energiebronnen en milieubewust produceren.

Resultaten zijn geboekt door onderzoek en investeringen in de ontwikkeling van (bijzondere) producten,energiebesparing, beperking van emissies, een gesloten materialen- en waterkringloop in de gehele productie en verantwoord grondstoffengebruik. Daar waar mogelijk wordt de inzet van recycling toegepast. Binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen is het ontwikkelen van duurzamere processen en producten de inspirerende weg voor Wienerberger.

Wienerberger - upcycling baksteenpuinWienerberger - natuurontwikkeling na kleiwinning