Afbeelding 3

Thema's

Initiatieven van bedrijven

Mosa en Groene stroom
Tegelfabrikant Mosa gebruikt enkel groene stroom. Alle elektriciteit in de Mosa fabrieken en kantoren wordt gegenereerd door waterkrachtcentrales.

Wienerberger en hergebruik baksteen
Wienerberger investeert in het upcyclen van bouwafval tot een hoogwaardige grondstof voor de productie van bakstenen en keramische binnenmuurstenen. Wienerberger gaat rood keramisch materiaal uit bouwafval scheiden en hergebruiken. In samenwerking met het bedrijf MGP in Bergen op Zoom heeft Wienerberger een traject opgestart om baksteenpuin te verzamelen, te vermalen, te zuiveren en deze deels te hergebruiken als vulstof voor onder meer de productie van binnenmuurstenen en gevelstenen. Voor meer informatie zie de website van Wienerberger of van het project Kringbouw.

Samenwerking Rodruza en Natuurmonumenten
Baksteenfabrikant Rodruza en de Vereniging Natuurmonumenten hebben in 2009 een overeenkomst gesloten over het natuurontwikkelingsproject "de Diedensche Uiterdijk", waarin partijen zich ten doel hebben gesteld om in een eerste fase circa 43,5 hectare uiterwaard tot natuurgebied in te richten in combinatie met het op duurzame wijze winnen van klei ten behoeve van verwerking in de baksteenfabrieken van Rodruza. Dit is een van de voorbeelden van de wens van Rodruza tot duurzaam en milieuvriendelijk te ondernemen. In dat kader heeft Rodruza ook een aanzienlijke gift ten dienste laten komen aan het project "Save a Child's Heart" (SACH), een van de projecten die ondersteund wordt door de Stichting KidsRights en de Europese Unie.

Samenwerking Wienerberger en het Wereld Natuur Fonds
Op initiatief van Wienerberger en het Wereld Natuur Fonds, en in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Dienst Landelijk Gebied wordt het gebied rondom Loevestein als natuurontwikkelingsgebied ontwikkeld. Wienerberger is als eigenaar en kleiwinner al meer dan 60 jaar actief in dit gebied. Voor meer informatie zie de website van Wienerberger.

Caprice Holding BV participeert in de Stichting De Huissensche Waarden
Baksteenfabrikant Caprice Holding BV, v/h HUWA B.V. te Angeren, combineert waar mogelijk kleiwinning met natuurontwikkeling. Als voorbeeld daarvan dient participatie in de Stichting "De Huissensche Waarden". Voor meer informatie zie de website van de Huissensche Waarden.