Afbeelding 3

Thema's

Vakopleiding Keramische Industrie

Inhoud cursus

De voortschrijdende mechanisatie en automatisering in de keramische industrie stelt hoge eisen aan het kennisniveau van de medewerkers. De KNB-cursus 'Vakopleiding Keramische Industrie' speelt hierop in. Doelgroep van de cursus is het middenkader in de baksteen-, dakpannen- en fijnkeramische industrie, mensen met een middelbaar opleidingsniveau die aansluiting zoeken bij de technische ontwikkelingen in deze industrie.

Hoewel alle keramische productgroepen aan bod komen, legt de cursus enige nadruk op de grofkeramische sectoren.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Grondstoffen
 • Chemie en keramiek
 • Kleibereiding
 • Vormgeving
 • Slibgieten
 • Drogen
 • Bakken / branden / sinteren
 • Brandstoffen
 • Vuurvaste materialen
 • Oppervlaktelagen
 • Transport
 • Sorteren
 • Eigenschappen en producten
 • Kwaliteitszorg
 • Procesbeheersing

Opzet cursus

De Vakopleiding Keramische Industrie is een schriftelijke cursus die 10 maanden duurt en van de deelnemers de nodige zelfwerkzaamheid vraagt. Een vaste docent begeleidt de cursus op afstand. Het cursusmateriaal bestaat uit 2 losbladige dictaten die de cursist zelfstandig doorwerkt. Ieder hoofdstuk sluit af met vragen die liefst maandelijks ter correctie worden ingestuurd naar de docent en waarvoor KNB antwoordformulieren beschikbaar stelt. Na het afronden van ieder dictaat volgt telkens een deelexamen, respectievelijk deelexamen I en deelexamen II. Geslaagden ontvangen na afronding van beide deelexamens een getuigschrift.

Bij aanvang van de cursus wordt een mondelinge scheikundeles gegeven voor de cursisten, dit is tevens een kennismakingsbijeenkomst met docent en medecursisten.

Verder worden twee terugkomdagen georganiseerd door KNB waar ook de docent aan deelneemt. Deze vinden plaats telkens na het afronden van een dictaat, op een vooraf vastgestelde datum. Op deze terugkomdagen worden enkele bedrijfsbezoeken afgelegd en er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen over de cursusstof aan de docent.

Aanmelden cursus

De cursus start elk jaar op 1 september. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.

Kosten cursus

De cursuskosten bedragen in 2017 € 1.650,- (excl. BTW). Na aanmelding wordt door KNB een factuur verzonden.

Na registratie van de aanmelding en betaling van de cursuskosten ontvangt de cursist het cursuspakket, bestaande uit de 2 dictaten en een studieschema.

KNB adviseert werkgevers om over de cursusdeelname en de kosten met de werknemer vooraf een studieovereenkomst te sluiten (van belang ingeval van vroegtijdig stoppen of beëindiging dienstverband).

Wilt u meer informatie over de Vakopleiding Keramische Industrie of heeft u nog vragen naar aanleiding van deze tekst, dan kunt u contact opnemen met KNB en vragen naar Jacqueline Verheem.